Category
Alle Projekter, Boligbebyggelser

Alberts Have,   Almen bolig+ Albertslund

 

Boligerne består af 72 familieboliger på 89 – 115 m². De er udført med tilbagetrukne tagterrasser og ankomst-loggiaer.

Bebyggelsen er opført i 3 intime gårdrum . Parkeringen er placeret uden for bebyggelsen langs Alberts Have

 

Boligerne er i en, to eller tre etager, og er alle indrettet med stort gennemlyst opholdsrum samt et køkken og badeværelse i lejemålets indgangs etage.

Selve ruminddelingen i boligerne er fleksibel, med få indvendige skillevægge.

Der er frihed til at opsætte skillevægge, hvis man ønsker flere rum.

Udvendigt fremstår bygninger med ophængt gule tegl, vinduer og døre i mørk aluminium.

 

Bygningerne orienteret sådan, at de skaber en stor variation i de nære uderum.

Der er både store, åbne arealer til leg og ophold og mindre arealer til gennemgang. Behandlingen af uderummene differentieres mellem de indre rum mellem bygningerne og de ydre rum mod lokalgaderne.

I de indre mellemrum fungerer bede med vilde græsser, stauder og træer som rumskabende elementer, der skaber en naturlig overgang og afstand mellem fælles og private zoner.

 

Boligerne i Albertslund er AlmenBolig+. Det er lavenergiboliger med en husleje, der er lavere end tilsvarende ny opførte almene boliger, blandt andet fordi der ikke ansættes vicevært i boligafdelingen.

Et tæt og socialt naboskab er derfor vigtigt, da det er beboernes fælles ansvar at vedligeholde boligområdet og fællesfaciliteter.

 

I samarbejde med KAB, ScandiByg, jaja architects, cowi 2018