Category
Alle Projekter, Boligbebyggelser

PARKKVARTERET   Almen bolig+ Ørestaden

 

Boligerne i Parkkvarteret er AlmenBolig+. Det er lavenergiboliger med en husleje, der er lavere end tilsvarende ny opførte almene boliger, blandt andet fordi der ikke ansættes vicevært i boligafdelingen.

Et tæt og socialt naboskab er derfor vigtigt, da det er beboernes fælles ansvar at vedligeholde boligområdet og fællesfaciliteter.

 

Boligerne er udført med tilbagetrukne tagterrasser og ankomst¬loggiaer.

Boligerne er i en, to eller tre etager, og er alle indrettet med stort gennemlyst opholdsrum samt et køkken og badeværelse i lejemålets indgangs¬etage.

Selve ruminddelingen i boligerne er fleksibel, med få indvendige skillevægge.

Der er frihed til at opsætte skillevægge, hvis man ønsker flere rum.

Udvendigt frem¬står bygninger med ophængt tegl i rødlige og lyse toner, vinduer og døre i lys aluminium.

 

Bygningerne orienteret sådan, at de skaber en stor variation i de nære uderum.

Der er både store, åbne arealer til leg og ophold og mindre area¬ler til gennemgang. Behandlingen af uderummene differentieres mellem de indre rum mellem bygningerne og de ydre rum mod lokalgaderne.

I de indre mellemrum fungerer bede med vilde græsser, stauder og træer som rumskabende elementer, der skaber en naturlig overgang og afstand mellem fælles og private zoner.

 

I samarbejde med AKB, KAB, ScandiByg, jaja architects, cowi 2018