Category
Koncepter

URBAN 1  Små Boliger og Fællesskab

 

Urban living vil gøre det attraktivt for byer, borgere og boligorganisationer at skabe kompakte boliger til flere målgrupper i byerne og invitere flere med i fællesskabet.

Sammen gentænker vi en unik dansk tradition for at bo tæt med social omtanke.

 

Venligboligen var oprindelig tænkt til at løse den massive flygninge-tilstrømning vi oplevede i primært 2016.
Dette pres er aftagende, og derfor er det ganske naturligt, vi nu fokuserer på de større byers markante udfordring :

“At skaffe boliger, som den enkelte borger kan og vil betale”

Der er især behov for boliger til enlige med og uden børn, studerende, det unge par, samt ældre, som har svært ved finde en bolig i dagens boligudbud.

Samtidig vil vi gerne gentænke en unik dansk tradition for boliger med høj kvalitet med social omtanke, der kan være med til at bibeholde den mangfoldige storby!

Med den kompakte Bybolig kan private udviklere, pensionskasser, boligselskaber mv. nu opføre boliger til salg eller udlejning til en absolut fornuftig husleje i et bæredygtigt byggekoncept.

 

Fleksibilitet

Basisboligen består af 37 m² bolig samt del fællesarealer og trappe mv – samlet en bolig på ca. 50 m².

Vi har forsøgt at prioritere det vigtigste i en bolig.

Et velbelyst møblerbart opholdsrum med et mindre køkken og adgang til altan/terrasse samt et velfungerende baderum og et velindrettet soverum – måske med ophængt soveplads.

Som vist på illustrationen kan boligen ændres i størrelsen ved lån fra nabo-bolig .

Det større køkken og opholdsrum til fødselsdagen findes i stuetagen sammen med det fælles vaskeri .

På taget er måske et fælles orangeri og tagterrasse og der er måske supplementsrum til overnattende gæster.

 

 

Fællesskab

Vi fremlægger et nyt boligkoncept, hvor boliger bygges med færre, men kloge m² i den enkelte bolig. Boligen tillægges i stedet en række fælles funktioner og fællesrum, der forøger den kompakte boligs reelle værdi gennem fællesskab og fleksibilitet.

Alt er let, enkelt og modulært. Boligerne udføres i præfabrikerede træbokse i op til 4 etager.

Hvis der kan bygges højere end 4 etager, vil der blive anvendt stål og gips. “Byboligen” er tænkt fra det helt lille anneks til det 7-8 etages boligfællesskab, byggende på den genkendelige byggesten .

Det giver gode og billige boliger til byens borgere, og vi kan sikre den blandede by.

Projektet tænkes opført som mindre kuber eller fællesskaber om man vil – fra 3 til 8 etager.

Den kubiske form gør byboligen nem at placere i byen og nem at aptere med forskellige overflader. afhængig af omgivelser og økonomi.

 

tryk her for download af pdf Urban 1

 

Click here for download pdf Urban 1

 

Ide og koncept ONV arkitekter