Category
Koncepter

Biogene facade materialer

 

Vi udvikler nye biogene facadeløsninger i både træ, kork og strå der samtidig tager udgangspunkt i en hurtig og prisvenlig montering.

ONV’s mål er, at være med til at drive udviklingen af bæredygtige og innovative byggemetoder, samt dele vores erfaringer til fordel for en fælles grøn omstilling.

 

Udviklingen af biogene facadeløsninger til højt etagebyggeri er meget teknisk og strengt reguleret gennem diverse krav til brand.

 

Kan vi f.eks. opføre etagebyggeri i 6 etager i op til 22 meters højde, konstrueret i træ med facader beklædt med bio-baserede materialer, der hverken er brandbeskyttet eller udstyret med sprinkleranlæg ?

 

ONV arkitekter er sammen med team Fælledby en del af partnerne i BioFacades:UpHigh, hvor vi gennem en række fuldskala facade brandtest demonstrere, at strukturelle designløsninger i facaden kan forhindre brandspredning, og give en sikker alternativ løsning til eksisterende forhåndsaccepterede løsninger.

 

Målene for BioFacades:UpHigh er:

– At analysere og dokumentere løsninger gennem 10 fuldskala facadefiretests, der kan forhindre brandspredning til øvre etager.

 

– At realisere ubehandlede bio-baserede facader i tre konkrete eksempelbygninger.

 

– At formulere generelle retningslinjer baseret på resultaterne, der kan blive forhåndsaccepterede løsninger i fremtiden og anvendes i bygninger med brandklasse 2. Desuden at udvikle designretningslinjer, der vil forme fremtiden for facadearkitektur i Danmark.

 

– At gøre eksemplerne offentligt tilgængelige og gratis gennem den online portal, der udvikles i projektets søsterprojekt, “Wood:UpHigh.”

 

I samarbejde med:

Realdania

Fælledby

DBI

BM Byggeindustri

 

Tryk her for at læse mere om ONV’s arbejde med biogene byggematerialer

 

Tryk her for at læse mere op Biofacades : UpHigh