Category
Alle Projekter, Boligbebyggelser

KLAUSDALSBROVEJ   Almenbolig+

 

Teglmosen Klausdalsbrovej Bebyggelsen indeholder 60 almenbolig+ boliger, alle som rækkehuse i 2 etager.

Bebyggelsen fordeler sig i 10 enheder forbundet af et stræde, der ligger på tværs af grunden og med 2 tilknyttede torve.

Ankomsten til bebyggelsen sker fra Gl. Klausdalsbrovej, og parkeringen er samlet i to afdelinger ved henholdsvis skel mod nordøst og vest af grunden.

Cyklister og fodgængere kan desuden sive ind i bebyggelsen gennem boligstræderne, der kobler sig på Gl. Klausdalsbrovej.

Ved at samle parkeringen, frigøres rummene mellem boligstængerne til bilfrie grønne gårdrum, hvor børn trygt kan lege.

Det er også her at ankomsten til boligen sker og man møder derfor sin nabo i det stille og grønne.

Mod den stærkt trafikerede Klausdalsbrovej etableres en begrønnet væg som støjdæmpende foranstaltning. Byggeriet er præfabrikeret modulbyggeri i træ, hvilket sikrer en høj byggekvalitet samt et minimeret materialespild.

Overfladematerialer er lette materialer, udvalgt med henblik på en lav driftsudgift samt en lang levetid. Boligerne udmærker sig ved et ideelt lysindtag uanset orientering og matcher en families foranderlige behov grundet en åben og fleksibel indretning.

Støjvæg beklædes med facadematerialet for at sikre en homogenitet og begrønnes med klatreplanter på begge sider.

Skydbare skodder sikrer mod overophedning, støj + indblik og giver et dynamisk udtryk på facaden.

 

I samarbejde med Boligselskabet 3B, Schul Landskab, Scandibyg og Bascon i 2011-12