Category
Alle Projekter, Boligbebyggelser

HJORTESPRINGSVEJ   Almenbolig+

 

Bebygggelsen indeholder 36 Almen Bolig+ boliger, bygget som rækkehuse i 2 etager med private for- og baghaver.

De består af 3 boligtyper af forskellig størrelse, fordelt i bebyggelsen og og ligger således som rækkehuse omkring 2 adgangsgivende gårdrum.

Ankomstvej for bebyggelsen er placeret på grunden mod nord og forestilles som et grønt areal med vinkelparkering mod skel.

Derved friholdes gårdrum mellem boligstængerne for biltrafik, og skaber stille og sikre rammer for børnenes leg samt motiverer mødet med naboer og områdets beboere.

Modsat indgangssiden findes boligernes private haver, som støder op til stiforbindelser gennem en grøn afgrænsende beplantning.

Dette muliggør bortkørsel af haveaffald mv, samt sikrer direkte adgang til fællesarealerne. Alle private haver omkranses af levende hegn.

 

I samarbejde med Herlev Boligselskab, KAB, Bascon, Schul Landskab og Scandibyg. 2010-11