Category
Alle Projekter, Boligbebyggelser

Karre C4 – Fælledby

Den fremtidige karre C4 i Fælledby skaber grobund for et godt hverdagsliv, med fokus på fællesskab og naboskab på tværs af beboere.

Et enkelt fælleslokale i hjørnet af byggeriet er ikke nok – der skal mere fællesareal ind på de steder, hvor folk bevæger sig og mødes i hverdagen.

Det gælder særligt ved ankomsten til bygningen ude fra torvet, hvor man bevæger sig gennem et åbent fællesrum hen til sin opgangstrappe.

Fællesarealet fungerer som et nabolagshus for nærområdet, hvor en del af kvadratmeterne udlægges til fx bagerbutik, café og fælles kontorpladser i dagtimerne.

På byggeriets ”bagside” giver den åbne karré adgang til et grønt gårdrum, som åbner sig ud mod den omkringliggen¬de fællednatur.

Her skabes plads til ophold i rolige, grønne omgivelser med tværgående stiforløb, som forbinder går-drummet til lokalgadernes liv på hver side af byggeriet.

Selve byggeriet er tegnet med varierede facader i både stål, træ og skifer, som bryder byggeriet op i mindre enheder side om side.

Bygningerne ”trapper ned” fra seks til tre etager mod nord, så bygningerne bliver lavere, jo tættere de kom¬mer på fælleden.

Overordnet er Fælledby opdelt i tre nabolag, som hver især vender sig ud mod landskabet og indad mod hver sit bytorv.

De tre byområder er forbundet af et vej- og stiforløb, som skaber fodgængervenlige strøgforløb mellem nabolagene og ud i den bynære natur.

Byggefelt C4 ligger på den nordlige side af nabolaget ud til de central torv, Vandpladsen.

Bebyggelsesstrukturen i C4 er U-formet med sammenvoksede punkthuse, der danner den åbne karré. Gårdrummet udgør en muslingeskalform inde i dette U og danner en lægivende ”ryg” mod vestenvinden. De åbne karréer gør, at fælledens naturtyper med tiden kan brede sig helt ind i gårdrummet.

 

 

I samarbejde med PensionDanmark, Scandibyg, 1-1 Landskab og Hening Larsen Arkitekts Landskab