Category
Alle Projekter, Boligbebyggelser

NORDREFÆLLED KVARTERET   Almenbolig+ i Ørestaden

 

Bebyggelsen er i 3 – 4 etager, og består af 60 lavenergiboliger på 86- 130 m². Boligerne er i en til tre etager, med indgang fra stue eller 1.sal.

Alle boligerne har enten privat for og baghave eller tagterrasse.

Boligerne er sammensatte rækkehuse i mindre klynger, der samler sig om et fælles grønt område. Behandlingen af uderummene differentieres mellem de indre rum mellem bygningerne og de ydre rum mod arenakvarterets lokalgader.

Boligerne opføres i energiklasse 2020 i præfab med rumstore træmoduler.

 

I samarbejde med KAB/AKB, jaja architects, ScandiByg, COWI

Foto / Rozbeh Zavari