Category
Alle Projekter, Kultur + Idræt, Slet, Transformering + Erhverv

DUF

Nybygningen er beliggende i haven bag den eksisterende patriciervilla. En let mellembygning mellem nyt og
gammelt indeholder reception og nødvendige birum.

Den store sal anvendes til mange formål lige fra lokale møder til større arrangementer med op til 100 deltagere.

Den eksisterende Villa er ombygget. Der er nedlagt vægge og skabt større lokaler med masimal grad af åbenhed omkring det eksisterende store trappeforløb.

 

Samarbejde DUF Dansk Ungdoms Fællesråd, Carl Bro