Category
Alle Projekter, Kultur + Idræt

SKANDERBORG   SØTORV   

 

Visionen er et multifunktionelt Søtorv tilgængeligt for alle året rundt.

Et nyt aktivitetssted, der kan generere liv og aktivitet i Skanderborg Midtby til gavn for mange borgere i Østjylland.

Formålet er at skabe mangfoldige vandaktiviteter koblet med kulturelle events i den bynære natur og Kulturhuset Skanderborg (300.000 besøgende årligt) med henblik på stærke synergieffekter omkring en kommende kulturakse.
Søtorvet skal indeholde forskellige landskabelige og urbane elementer, der tilsammen skaber synergi og vitaliserer både byen og den bynære natur i et nyt sammenhængende miljø.

Projektet vil således binde handelsstrøget, Kulturhuset, Byparken og Skanderborg Sø sammen i en kulturakse som byens nye outdoor-­generator og midtpunkt.
Et andet mål for projektet er at skabe et søbad, hvor de udvidede anvendelsesmuligheder udfordrer vanetænkning i forhold til arkitekturen.

Universelt design skal være et gennemgående tema og greb på hele projektet.

Der er tale om et demonstrationsprojekt, hvor byggeriet inkluderer menneskelig mangfoldighed på en både funktionel, værdig og æstetisk måde.

Det indebærer innovative, varierede og ligeværdige løsninger på tværs af funktionsevne og alder, køn og kultur.
Målgruppen er borgere i Skanderborg Kommune og store del af Østjylland.

Borgere i Landsbyen Sølund og kommunens Boenheder er en naturlig del af målgruppen.

Derfor skal universelt design også rumme muligheden for sanselige, stimulerende og oplevelsesmæssige tiltag for personer med forskellige handicap.

Ligeledes vil sundhed, trivsel og inkluderende aktiviteter for marginaliserede og ældre personer være et højt prioriteret tema.
Projektet er derfor et udtryk for en ny form for søbad og bytorv, som bygger videre på de erfaringer, der ligger fra andre søbade og multifunktionelle byrum.

Projektet vil blive et unikt vartegn for Skanderborg by.

 

I samarbejde med Skanderborg Kommune, ONV Arkitekter, GPP Arkitekter, Møller & Grønborg og NIRAS.