Strøjer-Tegl-Hansen-ONV-arkitekter-ophængt-tegl-unity-beklædningstegl

Strøjer Tegl

Vi tror, at den ophængte tegl, kunne være et bud på fremtidens bæredygtige, genanvendelige teglfacade. Ophængt på lette, højisolerede facadeelementer eller brugt til renoveringsopgaver, ser vi Unity beklædningtegl fra Strøjer tegl, som et meget seriøst facadeforslag.

ONV har været med til at designe Strøjers Unity beklædningstegl, som også er brugt på flere af vores projekter.

 

Se blandt andet Nordrefælled kvarteret i Ørestaden Købehavn https://onv.dk/projekt/nordrefaelled-kvarter-oerestaden/

Samt https://strojertegl.dk/beklaedningstegl/

Arkitekten 08 Vol. 120

Interview af Martin Keiding. Omhandler ONV arkitekters arbejde med boliger i København, og om vilkårene for at planlægge og bygge boliger, i både det private og offentlige, lige nu.

 

Læs artiklen her ONV arkitekter i Arkitekten 08 Vol. 120

ONV holder oplæg i Island

I Island oplever man samme tendenser som det danske boligmarked. Et marked hvor boliger er blevet så dyre, at det pt. er svært at skaffe en betalbar bolig. Derfor er det bl.a. interessant for ONV arkitekter, at vi i øjeblikket arbejder på tværs med den islandske tegnestue Glama Kim, for at etablere billige boliger og ungdomsboliger på Island.

VenligBolig+ licitation vundet

Venligbolig+ Licitation vundet af BM Byggeindustri. Venligbolig+ forventes færdig medio 2019. Venligbolig Plus består af 38 kuber der skal huse 78 mennesker i et aktivt boligfællesskab. Her deles man om hverdagen, hjælper sin nabo og indgår i et aktivt nabofællesskab.

se mere på https://onv.dk/projekt/venligbolig-plus/

 

I samarbejde med Johan Galster We Do Democracy , FFB , KAB , Ølgaard Ingeniører, Vega Landskab og Frederiksberg Kommmune 2018-19

 

Velkommen til vores nye website

Vi arbejder løbende på mere indhold.

Udstilling BLOX

Se BLOX åbningsudstilling “Welcome home” hvor ONV arkitekter bl.a. repræsentere fremtidens bud på nye boliger og bofælleskaber.

 

 

ONV arkitekter vinder Danish Design Award 2017

VenligBolig er et boligkoncept, der skaber mulighed for, at boligejere og byer kan byde flygtninge velkommen i samfundet og lokalområdet.

 

Juryen siger
VenligBolig er en socialt design, men det er også en velfærdsvision, som samtænker integration, borgerinddragelse og deleøkonomi i forsøget på at løse en presserende samfundsopgave. Ideen er konkret og realiserbar, og arkitektonisk bygger VenligBoligen videre på en dansk tradition for socialt boligbyggeri i høj kvalitet. Det nyskabende i konceptet ligger imidlertid i det gennemtænkte koncept, der gør det enkelt for kommuner og borgere at samarbejde om at finde egnede boliger til flygtninge og samtidig forhindre øget ghettodannelse. Udover partnerskabet mellem kommunen og boligejeren, opstår der et partnerskab med uformel samskabelse mellem den danske og den potentielt nydanske familie, som gennem interaktion samarbejder om at bygge bro over kulturelle og sproglige forskelle.

 

Se mere på

http://danishdesignaward.com/nominee/venligbolig/

https://onv.dk/projekt/venligbolig/

 

I samarbejde med Johan Galster We Do Democracy

ONV arkitekter vinder Danish Wood Award 2016

Arkitekt MAA Søren Rasmussen, der står bag ONV Arkitekter, har fået overrakt den prestigefyldte arkitekturpris, der især hædrer tegnestuens beundringsværdige løsninger inden for socialt boligbyggeri.

 

– ONV udviser en beundringsværdig social ansvarlighed i kombination med smukke løsninger i træ. Den høje grad af industrialisering gør det billigt at bygge i træ, og dermed er ONVs projekter bæredygtige både socialt, miljømæssigt og økonomisk, forklarer Mikael Koch, der er formand for priskomiteen og direktør i Træinformation.

 

Se mere på

http://www.traeinfo.dk/onv-arkitekter-vinder-danish-wood-award-2016/

https://www.licitationen.dk/article/view/302151/onv_arkitekter_vinder_danish_wood_award